Avtaler

  • Standardavtale for nettleige
  • Standardavtale for tilknytningsvilkår

NVE sin forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

 

Personvern og bruk av informasjon

Vi anser personlig informasjon som navn, adr., e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon som du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende viktig Informasjon som direkte gjelder et anlegg eller abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.