Leverandørskifte - korleis skifte kraftleverandør

Det er kostnadsfritt å skifte kraftleverandør.
På konkurransetilsynet sin kraftprisoversikt: www.strompris.no vil du kunne samanlikne tilbod frå dei ulike kraftleverandørane som leverer kraft til din anleggsadresse.

Ta kontakt med ein kraftleverandør og hugs å ha følgjande opplysingar tilgjengeleg når du skal bestille:

Målepunkt_ID – denne finn du på fakturaen
Fødselsdato
Namn eller firmanamn

Meir informasjon finn du her: