Elhub Web Plugin

Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub hvor sluttbruker får tilgang til egen informasjon.

Link til elhub-webplugin

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Plugin.

Mer info finnes her: Elhub Web Plugin

Tilgang for bedriftsbrukere

For å få tilgang til bedriftens målepunkt, må sluttbruker være knyttet til bedriften gjennom rollen Energi, miljø og klima i Altinn. Daglig leder får tildelt denne rollen automatisk, og daglig leder kan tilordne rollen til en eller flere ansatte som skal ha oversikt over målepunktene.

Mer info her: Tilgang for bedriftsbrukere

Ny innlogging på Min Side

Pålogging er endra frå kundenr. og målarnr. til kundenr. og PIN-kode. PIN-kode får ein ved å taste inn kundenr. og 8 siste siffer av målepunkt-ID (finn ein på faktura). Ein kan sjølv velje PIN-kode. Registrerar du e-postadressa di kan du seinare få PIN-koden tilsendt på e-post om du skulle gløyme den.

Rauland Kraftforsyningslag Nett

Rauland Kraftforsyningslag har omlag 900 km låg- og høgspent nett fordela på ca. 4500 kundar. Det vil sei 200 meter nett pr. kunde. Det forbrukast ca 80 Gwh i nettet årleg, inklusive tap.
RK har hatt ein årleg vekst på 3% siste 10 år.

Forsyningsområdet er innafor grensene til gamle Rauland kommune. Av praktiske årsakar forsyner me også mindre delar av kommunane Tokke, Seljord og Tinn. Arealet på forsyningsområdet er ca.2000 km2.