Nett

Rauland Kraftforsyningslag har omlag 900 km låg- og høgspent nett fordela på ca. 4500 kundar. Det vil sei 200 meter nett pr. kunde. I 2018 vart det levert ca. 80 Gwh i nettet.

Forsyningsområdet er innafor grensene til gamle Rauland kommune. Av praktiske årsakar forsyner me også mindre delar av kommunane Tokke, Seljord og Tinn. Arealet på forsyningsområdet er ca.2000 km2 stort.