Straum til nybygg

Byggestraum får du ved å henvende deg til oss på telefon 35 06 20 60 eller e-post

Opplysningar me må ha: Adresse G/B. nr. eventuelt beskrivelse på kor det er (kart), kundeinformasjon med fødselsnummer / orginasjonsnummer og full rekningsadresse, kontaktinformasjon.

Pris:

Opp/Ned gebyr kr 2750.- inkl. mva.

Leige av byggeskåp kr 87,50.- inkl. mva. pr. veke.

Kraftpris og nettleige etter T4 tariff.

Krav og praktiske opplysningar til byggherre / tiltakshavar.

I samband med byggeverksemd, el. framføring, installasjon og graving, er det fleire forhold du som byggherre/tiltakshavar må vera merksam på.

Krav og praktiske opplysningar til byggherre/tiltakshavar

- Sjå også siden "Meld installasjonsarbeid" for meir informasjon.

 

Ta kontakt om det er noko du lurar på.